luni, 13 iulie 2009

Masoneria

oneria, între adevăr şi mistificare
Nici masonii nu mai sunt ce-au fost

Masoneria rămâne una dintre cele mai vechi organizaţii secrete din lume. Papirusuri găsite în 1888 cu prilejul săpăturilor arheologice în deşertul libian descriu întâlniri secrete ale unor astfele de grupuri cu 2.200 de ani î.e.n. Acestea participaseră la construirea Templului lui Solomon şi aveau aproximativ aceeaşi funcţie cu a sindicatelor de azi, dar spre deosebire de sindicaliştii noştrii, „sindicaliştii” din urmă cu peste 4000 de ani, cultivau tradiţia mistică încă de-atunci.

O istorie de peste 5.400 de ani
Francmasoneria este o societate discretă şi nu secretă. Singurele secrete cultivate în Ordin sunt cele referitoare la ritualuri şi modurile de recunoaştere între Fraţi. Masoneria. are trei grade: ucenic, calfă şi maestru. Ţelul declarat al masoneriei era transformarea interioară prin desăvârşirea spirituală a omului în veneraţie faţă de Dumnezeu. Şi, pentru că masonii erau de religii diferite, acel Dumnezeu era numit „Marele Faur Universal”. Detalii despre masonii de-atunci se gasesc în scrieile Egiptului antic, Zeul Toth fiind considerat Marele Maestru. Pentru a comunica între ei masonii foloseau simboluri, rituri şi alegorii, limbajul secret al simbolurilor ca: piramidele, folosirea numerelor 3, 7, 13, 33 pe steme şi embleme, iar în zilele noastre, în insemne şi nume de firme. Asemenea orcărei societăţi secrete francmasoneria are câteva strategii, primele două dintre acestea fiind iniţierea eyoterică şi jurământul de păstrare a secretelor. Cel mai important simbol al masoneriei a fost a şi a rămas şorţul, simplu şi murdar la îmceput (cum altfel arătau şorţurile constructorilor de pe şantierele piramidelor?). Apoi, acesta a fost înlocuit de preoţimea lui Melchisedek în jurul anului 2200 îHR, cu o blăniţă albă de miel, folosită şi azi în unele loje încă tradiţionaliste .Mai mult, chiar şi preoţii purtau şorţ ca însemn al devotamentului faţă de zeii zburători (referire la extratereştri), şi al autorităţii în faţa poporului, ca reprezentanţi ai zeilor. Încă din anul 3400 ÎHR, membrii Frăţiei Şarpelui purtau şorţuri, pentru a-şi arăta supunerea faţă de zei. Înainte de 1307 Cavalerii Templieri, Cavalerii Ioaniţi şi în parte chiar şi cei din ordinul cavalerilor germani, erau organizaţiile conducătoare, din spatele cruciadelor împotriva musulmanilor. Şi, deşi aceste ordine se duşmăneau între ele au luptat împreună pentru creştinism. Cu toate acestea Templierii nu au nicio legătură cu gradele francmasoneriei. Masoneria a introdus aceste grade, doar pentru ordinul templierilor care era un ordin secret

Francmasoneria Evului Mediu la români
Etimologic vorbind, Francmasoniria este o asociaţie a zidarilor (mason), liberi. Adjectivul „franc” desemna în Evul Mediu francez, pe cineva scutit de dările către feudal. Sintagma”franc-mason”, pătrunsă în Ţările Române prin secul al XVlll-lea vine pe filieră franceză. Membrii acestei asociaţii, căreea îi putem spune „breslă” fără nicio teamă de-a greşi, au fost constructorii bisericilor şi ai catedralelor gotice din Europa. Motivul constituirii în astfel de „bresle” a fost iniţial, de păstrarea secretului profesional şi a unui mit fundamental: uciderea lui Hiram, arhitectul Templului lui Solomon Primele loji masonice moderne înfiinţate pe teritoriul actual al României datează din anul 1734, una la Galaţi, numită „Steua Dunării” şi cewalaltă la Iaşi, unde Constantin Mavrocordat fondează Loja „Moldova”, avându-l ca maestru pe Venerabil pe mitrpolitul Leon Gheuca. Printre masonii acelor timpuri s-au aflat Horia, unul dintre conducătorii răscoalei din 1784, Tudor Vladimirescu, liderii politici. Militari şi culturali ai Revoluţiei de la 1848: Bălcescu, Rosetti, Alecsandri, Negrzi, Magheru , Cuza, dar şi IC Brătianu, Haşdeu, Maiorescu, Titulescu şi Sadoveanu. Masoni celebri au fost şi Mark Twain, Wolfgang Amadeus Mozart, Johann Wolfgang Goethe şi Voltair. Simbolurile masoneriei moderne sunt Biblia, echerul şi compasul. Fără acestea, nici o lojă regulară nu-şi poate deschide Ţinuta şi nu poate lucra fără prezenţa lor pe Altar.

Nici masoneria nu mai e ce-a fost
În acest moment există în românia nu mai puţin de nouă loji masonice, dintre care şapte sunt „regulare” şi două „iregulare”.Istoria ultimileor 18 ani a masoneriei române a fost marcată de certuri, dezbinări şi împăcări între masonii autohtoniunii. „În ’90, în România mai trăiau 21 de masoni iniţiaţi înainte de ’89,” susţinea chiar în 1990 directorul Centrului de Studii Fracmasonice, Horia Nestorescu- Bălceşti. Masonii suţin că au pus umărul la integrarea României în structurile euroatlantice Fiecare dintre cele nouă loji se revendică, într-un fel sau altul, ca fiind continuatoarea masoneriei interbelice şi tot diferit fiecare dintre loji invocă recunoaşterea internaţională din partea unor loji diferite. De-aici şi schismele, dezacordurile şi acuzaţiile grave pe care şi le aduc reciproc. După 1990, două filiere au reaprins luminile masoneriei române: filiera italiană, prin „Marele Orient al Italiei”, şi filiera franceză. Filiera italiană înfiinţează în 1991 loja „Concordia”, iar în 1992 alte două loj, „Delta Dunării şi „Nicolae Bălcescu. În 1993 cele trei loji se unifică şi formează „Marea Lojă Naţională Română” (MLNR). Între timp însă şi filiera franceză, formată din românii care trăiau în Franţa, produsese la rândul ei o mare lojă, cu exact acelaşi nume şi era condusă de Alexandru Paleologu. Originile acesteea se aflau în cele trei loji înfiinţate încă din 1990 la Paris: „Steau Dunării”, „România Unită” şi „Solidaritatea„, însă în 1996, nu mai puţin de 13 loji din Marea Lojă înfiinţată pe filiera italiană se alătură Marii Loji de provenienţă franceză, formând Marea Lojă Naţională Unită Română (MLNUR). Numai că, MLNR avea la acea dată numeroase recunoşteri internaţionale, în vreme ce MLNUR era recunoscută doar de Marea Lojă a Belgiei. Masoneria română s-a aflat în faţa unei mari dileme întrucât, potrivit regulilor masone pe teritoriul unei ţări poate fi recunoscută o singură mare lojă. Cinci ani mai târziu, în 2001, o parte a MLNUR, condusă de Eugen Ovidiu Chirovici s-a unit cu MLNR, dorind prin aceasta să unifice masoneria regulară recunoscută. Dar, chiar de-a dou zi după unificare au şi apărut grupuri care doreau separarea, un grup din MLNUR nu a dorit unificarea ăi a decis să-şi păstreze până azi denumirea iniţială. Tot din MLNUR s-a mai desprins o grupare, formând în 2002 Marea Lojă a Transilvaniei. În 2006, din MLNR s-a desprins Marele Rit Scoţian Antic şi Acceptat, iar din MLNR a plecat Marea Lojă Naţională Dacia. „Nu există deosbiri fundamentale între marile loji din România. Ceea ce le uneşte sunt principiile, iar ceaa ce le desparte sunt orgoliile marilor maeştri”, consideră Horia Nestorescu-Bălceşti, care a făcut parte mai întâi din MLNR, pentru ca acum să facă parte din MLNUR. În afara masoneriei regulare în România mai există şi o altă formă de masonerie ce iregulară, care primeşte în rândurilesale şi atei şi sunt reuniţi în Loja Marele Orient al României A fost înfiinţată în 2005, numără 200 de membri şi e condusă de Marele Maestru Micea Deacă. Prima lojă iregulară a apărut în România postrevoluţionară în 1991 şi s-a numit Loja Humanitas. Pe lângă Marele Orint (Loji iregulare) şi cele şapte loji regulare, în România mai funcţionează şi o lojă feminină numită, Marea Lojă Feminină a României, precum şi o lojă sătească la Peştişani, numită Loja Hobiţa, afiliată la Marea Lojă Naţională.
.
Masoneria română între mit şi realitate
În anii Evului Mediu românesc şi cei interbelici Masoneria română a jucat un rol determinant în luarea marilor decizii: Răscoala de la 1784, l-a avut în frunte pe masonul Horia, Revoluţia de la 1821, a fost condusă de masonul Tudor Vladimirescu, Unirea Principatelor, a fost făcută de masonul A.I. Cuza, Războiul de Independenţă de la 1877, înfăptuită d Carol l, Regele care a legalizat instalarea masoneriei în România, Marea Unire cu Ardealul din 1918 şi apoi perioada de prosperitate economică interbelică a României unite guvernată alternativ de ţărănişti şi liberali. Inutil să precizăm că în timpul dictaturii lui Carol al ll-lea şi mai ales sub regimul totalitar instalat după 1945, masoneria a fost interzisă, iar masonii aruncaţi în închisorile comuiniste. După 1990, când masoneria a fost din nou legalizată, a contribuit potrivit unor masoni la integrarea României în structurile Euroatlantice, susţine şi directorul Centrului de Studii Francmasonice, Horia Nestorescu-Bălceşti: „La 7 mai 1993, printr-o ceremonie desfăşurată la Centrul Militar Centralaproape 2000 de masoni români au fost ridicaţi în grade înalte. Ceremonia a fost făcută de loja Bazelor NATO din Germania”. Totuşi, ceea ce s întâmplă în anii din urmă cu fracmasoneria română deja nu mai este nimic în regulă. „Dacă în perioada interbelică masonii erau absolvenţi de Drept, între 1990 şi 1997 cei mai mulţi masoni arau medici. După 2000 însă, au fost larg deschise porţile masoneriei şi au intrat foarte mulţi neaveniţi, care ar fi trebuit respinşi. Asta a dus la dezastrul de azi, când avem 10 000 de masoni şi nu mai există niciun fel de echilibru între populaţia profană a ţării şi elitele din care ar fi trebuit să provină masonii”, susţine acelaşi director al Centrului Naţional de Studiu al Francmasoneriei, Nestorescu-Bălceşti.
Printre masonii de azi se numără Petre Roman şi Călin Popescu Tăriceanu, care aparţin de marea lojă regulară a Franţei, Ion Iliescu, Mircea Geoană, Adrian Sevrin şi Adrian Năstase care aparţin unor loji iregulare, Băsescu şi cu Boc, fiind pe filiera anglosxonă, de unde şi axa Bucureşti-Londra-Washington. Alţi doi masoni celebri au fost actorii Adrian Pintea şi Florian Pitiş, ultimul fiind chiar secretarul MLNUR.

Argeşul „plaga-turnanta” a inflaţiei de...”masoni”
Nici Argeşul nu a fost ocolit de frisonul masonic.Dacă până prin 1995, nu-ţi trebuiau toate degetele de la o mână pentru a-i număra pe masonii din Argeş, ei bine, în ziua de azi nici nu ieşi bine în stradă că ai şi dat nas în nas cu un mason, care, după numai câteva fraze are grijă să-ţi povestească despre ultima întâlnire a masonilor, reuşind astfel să bagatelizeze tot ceea ce timp de mii de ani a fost tabu, nu numai pentru profani, ci şi pentru ucenici şi calfe, masonii din gradele inferioare. Cineva de la vârful francmasoneriei a avut grijă să împăneze lojile cu foştii securişti şi turnătorii lor, cu foştii ofiţeri sub acoperire, „confundând” fosta securitate cu francmasoneria. Şi-au făcut astfel loc în masonerie nu doar cei cu bani, ci şi cei cu funcţii în structura puterilor locale şi/sau regionale.

În loc de happy-end
Ca despre orice asociaţie secretă şi despre masonerie s-au spus vrute şi nevrute: că ar fi iniţiatoarea Marii Conspiraţii Mondiale, născută pentru a distruge România, că ar face parte din Marea Conspiraţie Universală, că ar fi organizaţia, care impune un anumit şef de stat sau pe un altulul, „agreat” mai mult de mai marii masoneriei, că răstoarnă şi instalează guverne şi şefi de stat, după bunul plac al lojelor, că porneşte şi opreşte orice conflict armat, că deţine puterea aproape planetară. Cât din toate acestea este adevăr şi cât este mistificare, cât este mit şi cât este realitate, rămâne la latitudinea fiecăruia să stabilească. Cert este că nu prea iese fum, fără să faci focul, oricine ai fi şi oriunde te-ai afla.
Ştefan Dumitru Afrimescu

Niciun comentariu: